Tag Utagawa Kuniyoshi

“Mitsukini Defying the Skeleton Spectre”


“Mitsukini Defying the Skeleton Spectre” (1845)- Utagawa Kuniyoshi

QOL: human, beauty